• Adres:

  Olsztyn Wyszyńskiego 15/3A

 • Napisz do nas:

  biuro@szkoleniaprawne.eu

 • Załóż konto

SZKOLENIE PRAWNE

RĘKOJMIA W PRAWIE POLSKIM

Szkolenie prawne - RĘKOJMIA W PRAWIE POLSKIM

Poznaj instytucję rękojmi obowiązującą w polskim prawodawstwie. Dowiesz się czy sprzedawca odpowiada za sprzedaż wadliwego produktu, jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy, kiedy można odpowiedzialność w zakresie rękojmi wyłączyć. Kto ponosi koszty dostawy wadliwego towaru.

O prowadzącym szkolenie:

Szkolenie prawne - Rękojmia w prawie polskim prowadzić będzie Piotr Bazyluk, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze spółek kapitałowych, w tym spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych notowanych na GPW. Wśród obsługiwanych podmiotów znajdują się firmy o zasięgu lokalnym jak i międzynarodowym.

 • Technologia

  Prelegent posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek o zasięgu międzynarodowym

 • Doświadczenie

  Prelegent posiada szerokie doświadczenie w konstruowaniu umów sprzedażowych

 • Negocjacje

  Prelegen posiada szerokie doświadczenie w negocjowaniu umów B2B i B2C

Ważne tematy dotyczące szkolenia:

Szkolenie prawne dotyczącce rękojmi w prawie polskim skierowane jest przede wszystkim do:

 • Sprzedawców
 • Menadżerów różnego szebla
 • Prawników
 • Kadry zarządzającej
 • Członków zarządu lub właścieli firm
 • Firm produkcyjnych i handlowych
 • definicja rękojmi oraz zakres jej zastosowania,
 • rodzaje rękojmi,
 • wyłączenie stosowania rękojmi,
 • cele rękojmi,
 • rękojmia przy odsprzedaży,
 • co to jest wada fizyczna,
 • domniemanie istnienia wady fizycznej,
 • zakres odpowiedzialności sprzedawcy,
 • definicja konsumenta i prosumenta,
 • zwolnienie się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
 • chwila powstania wad, za które odpowiada sprzedawca,
 • obowiązek usunięcia wady,
 • obowiązek wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • kogo obciąża obowiązek demontażu i ponownego montażu rzeczy,
 • obowiązek dostarczenia rzeczy,
 • kto i na jakich zasadach ponosi koszty związane z rękojmią,
 • terminy reklamacyjne,
 • zatajenie wady,
 • prawo odstąpienia,
 • zwrot nakładów na rzecz,
 • koszty odesłania rzeczy,
 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi,
 • roszczenia z tytułu rękojmi,
 • obowiązujące terminy,
 • obowiązek naprawienia szkody,
 • zwrot ceny,
 • roszczenia przysługujące sprzedawcom.
 • Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się jakie ryzyko niesie za sobą sprzedaż towarów, jak szacować ryzyko z nim związane. Jakie są możliwości uchylenia się sprzedawcy od odpowiedzialności i jak prawidłowo oceniać zgłaszane przez klientów roszczenia.

  Cena szkolenia: 1200 zł netto

  Rozwijaj z nami wiedzę swoją i swoich pracowników:

  Nasze szkolenia prawne prowadzone są przez wielotenich praktyków. Dzieki czemu mamy pewność, że nie tylko wiedza teoretyczna ale przede wszystkim praktyczna zostanie przekazana naszym słuchaczom, w przystępny sposób.

  • Nasi prelegencji przekazują wiedzę w sposób zrozumiały,
  • Do wybranych szkoleń zapewniamy certyfikaty ich ukończenia,
  • Niektóre ze szkoleń kończą się egzaminem,
  • Staramy się aby każdy nasz Klient był zadowolony.